Giovanna M.S. Wansaoeboen-Sciarone

Giovanna M.S. Wansaoeboen-Sciarone (of te wel tante Fonny!)

Onze moeder geboren en getogen Arnhemer, was onze rots in de branding. Zij heeft gevochten om Onna op school te houden, helaas is dat niet gelukt. Ook ik dreigde te ontsporen, en wilde me school niet afmaken. Het enige wat ik niet deed was drugs en alcohol, maar was ik was redelijk onhandelbaar.

Toen ik terug kwam na mijn VN uitzending naar Libanon in 1981 merkte mijn moeder op dat ik was veranderd. Ze zij letterlijk je bent hard geworden, ze maakte zich zorgen. Ik had nog nooit alcohol gedronken voordat ik ging, toen ik terug kwam misbruikte ik alcohol om te vergeten.

Ze was daarom erg blij dat mijn verkering met Diana serieus werd, en ik ging samen wonen en een familie stichtte.

Het was hard voor haar dat ze Angelina, Onna en Pa moest begraven, gelukkig bleef Astrid (Nonke) vlak bij haar wonen en zei “ik ga pas naar Tunesië als mama er niet meer is”.

En dat deed ze na de begrafenis is ze voorgoed naar Tunesië gegaan.

En ik misbruik geen alcohol meer, met dank aan Diana die me aan de therapie hielp. Ik kan nu genieten van alcohol in het weekend, en drink nooit meer “teveel” het verleden heb ik een plaats gegeven en achter me gelaten.